A VÁCI EGYHÁZMEGYEI ZSINAT FÓRUMA
BejelentkezésRegisztráció

Vissza a témákhoz Család

6. témakör: HÁZASSÁG, CSALÁD ÉS AZ ÉLET VÉDELME

Ötven évvel a II. Vatikáni Zsinat után és tizenhét évvel a Váci Egyházmegye zsinata után, talán egyetlen olyan terület sincs, amelyben olyan nagy változások történtek, mint a házasság, család és az emberi élet tisztelete területén. Gondoljunk csak az abortuszok magas számára, a fogamzásgátlás témakörére, vagy az akkor még nem létező művi eljárásokra és az általuk felvetett kérdéskörre. Újból és újból követelik eutanáziához való jog elismerését. A családot is állandó támadások érik, ezért egyre kevesebben vállalják az elköteleződést. Természetessé vált az együttélés, a válások száma ötven százalék fölé emelkedett. A „szexuális forradalom, már a gyermek korosztályt támadja. A rosszul értelmezett „gender” program, vagy az egyre hangosabb homoszexualitás-egyenjogúsítási törekvések, mind erkölcsileg ássák alá a társadalmat.

A fiatalok nem látnak maguk körük jó házasságokat. A családban nem tanulják meg egymás tiszteletét, nem látnak jó példákat arra, hogy a konfliktusokat, hogy lehet szeretettel megoldani. A családok többségében nincs igazi, imádságos, Istenre figyelő lelki élet.

Hiányzik a családi életre nevelés a közoktatásból. Az úgynevezett szexuális felvilágosítás a családban is ritkán történik meg. Az iskolákban, csupán a fogamzásgátlásról és a teherbeesés elkerüléséről van szó. A házaspárok nem tudják, hogy miként tudnak tartalmas egymásra figyelő életet élni, egymást tisztelni és áldozatot hozni a családért. A társadalmi környezet nem segít. Ha valakinek van munkája, akkor kizsigerelik és tíz-tizenkét órát dolgozik, ha meg nincs munkájuk a megélhetési gondok feszegetik a házasság kötelékét.

Ebből is látszik, milyen sokat kell tennünk a házasságra való felkészítés területén és utána sem szabad elengedni a kezüket. Nagyon sokan szenvednek attól, hogy egyedül vannak, mert elváltak, vagy elhagyták őket, nem kötöttek házasságot, esetleg özvegyek. Mindannyian súlyos krízisen mentek át, vágynak arra, hogy ki tudjanak lépni a magányból. Meg kell találnunk azokat a módokat, hogy enyhítsük a hiányérzésüket, és megtalálják a helyüket a közösségben.

Fontos szemügyre vennünk a média szerepét a problémák kialakulásában és, hogy tudnánk igazi értékeket eljuttatni a lakossághoz. Meggyőződésünk, hogy nem a házasság intézménye van válságban, hanem az ember. Ezért nagyon fontosnak tartjuk, hogy szembesüljünk azzal, ami a világban, hazánkban, egyházmegyénkben, történik. Közösen tárjuk fel, a mai állapotokat és nézzük meg mi az Isten szándéka, álma és egyházunk álláspontja, tanítása egy-egy kérdésben. Keressük meg a már meglévő jó gyakorlatokat, és ezeket tegyük közkinccsé. Határozzuk meg azokat a lépéseket, amivel segítséget tudunk nyújtani a házaspároknak és a családoknak. Vizsgáljuk meg, milyen lehetőségeink vannak és tegyük meg a szükséges lépéseket.

Fel kell ébresztenünk az emberek vágyát a szeretet után. „Aki szeret, az ismeri az Istent”, mondja szent János apostol. Segíteni kell abban, hogy a családok be tudják tölteni a feladataikat. „CSALÁD, LÉGY, AMI VAGY!” Mondja II. János Pál pápa „Familiaris consortio” enciklikájában.

Nem tűzhetünk ki kisebb célt, mint azt, hogy a szeretetünkkel meg tudjuk változtatni a világot.

 


 

Megbeszélendő területek:


1. Élet védelme a fogantatástól a halálig

 


2. Családi életre nevelés

 


3. Felkészítés a szentségi házasságra

 


4. Házasságápolás 

 


5. Család, mint közösség, értékek áramlása a generációk között

 


6. Család és egyház, családos közösségek

 


7. Különleges életállapotban élők

 


8. Család, nemzet, társadalom

 


 

Kérdések:

1. Mit gondolunk, mi Isten álma szándéka velünk a fogantatás területén? Milyen módon juttattuk el az emberekhez az egyház tanítását és elégedettek vagyunk-e ezzel, vagy mást kell tennünk?

2. A családoknak milyen küldetése és szerepe van az új nemzedék nevelésében? Milyen eszközök lehetőségek vannak, hogy segítsünk az ifjúságnak felkészülni a családi életre? Mit kell tennünk, ennek érdekében,a plébánián, az iskolákban és a médiában?

3. Egyre kevesebben kötnek házasságot. Mit teszünk annak érdekében, hogy vállalják a párok az egymást és a szeretet közös megélését? Van-e valamilyen mód arra, hogy segítsük az elköteleződést? Milyen módon készítjük fel jelenleg a házasságra a párokat? Mit lehet tenni annak érdekébe, hogy ne csak egy szép ünnep legyen, hanem egy tartós kapcsolat alakuljon ki az egyházközséggel?

4. Milyen lehetőségek és eszközök vannak annak érdekében, hogy a házaspárokat segítsük a szentségi életbe? Mit tehetünk annak érdekébe, hogy a házasság megromlását megelőzzük? Milyen tapasztalataink vannak? Milyen segítséget tudunk adni a megromlott házasságok megmentéséhez?

5. Milyen családi mintákat hozunk és ez, hogy befolyásolja a házaséletünket? Mennyire törekszünk arra, hogy gyermekeinknek átadjuk az élet tiszteletét, a szülök nagyszülők, testvére rokonok szeretetét? Milyen jó példákkal találkozunk? Milyen családi ünnepeink vannak, szűkebb és tágabb családban? Ismerjük-e családunk történetét? Milyen a mi identitásunk?

6. Mint család, hogy veszünk részt a plébánia közösségében? Milyen módon tudjuk segíteni a nehézséggel küszködő családokat? Van-e a plébániánkon, vagy a környéken családcsoport, ahová be tudtok kapcsolódni? Milyen jó programok vannak a házaspárok, családok segítésére?

7. Hogyan segítsük az elváltakat, gyermeküket egyedül nevelőket, új kapcsolatban élőket, egyedül maradottakat, özvegyeket? Milyen jó megoldások vannak arra, hogy igazi közösségre találjanak, és ne sodródjanak a perifériára?

8. A közéletben és a médiában milyen módon tudjuk segíteni a házasság és a család ügyét? Családok általános helyzete azt követeli, hogy minél inkább működjünk, együtt a helybeli szociális ellátó rendszerrel, önkormányzatokkal. Milyen jó módok vannak arra, hogy segítsük a családokat és a rászorultakat?

 

 


 

Eligazodást segítő irodalomjegyzék

- Biblia,

- II. Vatikáni Zsinati könyv,

- Familiaris consortio, 1982.

- Katolikus Egyház Katekizmusa (megjelent 1992-ben, magyarul 1995-ben)

- A magzati élet védelméről 1992. december 21.

- A boldogabb családokért - a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia körlevele a hívekhez és minden jóakaratú emberhez a házasságról és a családról Magyarországon (1999)

- Abortusztablettáról– 2005. szeptember 23.

- A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia közleménye a bejegyzett élettársi kapcsolatról szóló törvényről – 2009. április 24.

- A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia nyilatkozata a művi meddővé tételről – 2006 Levél a Katolikus Egyház Püspökeihez, a férfi és a nő együttműködéséről az Egyházban és a világban – 2004. május 31.

- Megfontolások az azonos nemű személyek együttéléseinek törvényes elismertetésére irányuló törekvésekről – 2003. június 3.

- Az élet kultúrájáért a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia Körlevele a bioetika néhány kérdéséről – 2003

- Jöjjön el a Te országod, Váci Egyházmegye zsinati könyve

- Igazságosabb és testvériesebb világot! MKPK. 1996

- II János Pál pápa levele a családokhoz, 1994

- XVI. Benedek pápa:

- Tomka Ferenc: Biztos út

 

 


 

Kedves Testvérek!

- Ha a családpasztorációval kapcsolatos információra van szükségetek, (pl. mikor és hol lesz családos lelki gyakorlat, családtábor). Vegyétek fel velünk a kapcsolatot, a lent megadott címen.

- A zsinatot előkészítő „Házasság családdal” anyaggal kapcsolatosan, kérdésetek, meglátásotok, gondolatotok, ötletetek, tapasztalataitok vannak, akkor kérjük a következő címekre küldjétek meg.

Segítségeteket köszönjük:

Sebők Sándor atya
sebok.sandor@vaciegyhazmegye.hu
2151 Fót, Vörösmarty u. 2. Tf: 06 (27) 358083

Mikesy Pongrác
mikesy.pongrac@vaciegyhazmegye.hu;
2131 Göd, Pesti út 100/b. 06-30-431-5983


 

Házasság - család kérdőív


Ezt a kérdőívet a Váci Egyházmegye zsinatát előkészítő, család munkacsoport állította össze.

A kérdőív interneten is terjeszthető, továbbítható az alábbi link megadásával, emailben való elküldésével:
https://docs.google.com/forms/d/1y3mZmSNHbkoqTUuETwlXMrzjdaPA9c1ztzTEkooESak/viewform

A kérdőív letölthető és kinyomtatható formátumban itt érhető el!
A kitöltött kérdőívet kérjük juttasa el a fóti plébániára, 2151 Fót Vörösmarty u. 2.
Posta címe: Fót plébánia, 2153 Fót, Pf.:2.
A boritékra írja rá: "Család kérdőív"


Kérjük töltse ki szánjon rá 30 percet! Ezzel segítse munkánkat.

Előre is köszönjük a kérdőívre szánt időt és az őszinteségét!
Köszönjük, hogy ezzel segítik a Váci Egyházmegye zsinati munkáját.

Ha a kérdőívvel kapcsolatban véleménye, kérdése van, írjon a következő e-mail címre: mikesy.pongrac@vaciegyhazmegye.hu

Tornay Gábor
1. 2013-05-30 14:54:27
Véleményem szerint a családdal kapcsolatos kérdéseket is akkor kezeljük helyesen, ha a kiváltó okokat meghatározzuk és a kivédhető okokat a követő generáció életéből igyekszünk kizárni. Ami most van az következmény. Ha zsinatunk eredményeként nem határozunk meg közérthető, azonnal végrehajtható gyakorlati teendőket, a megelőzésre vonatkozóan, akkor el fogunk veszni a diagnózisok önigazoló elméleteinek eredménytelen útvesztőiben.

pl.: Amikor a gyerekünk olyan számítógépes játékot játszik, ahol mindig nyerhet egy "új életet", ahol annyiszor kezdheti újból, ahányszor csak akarja, ahol természetfeletti erők (nem emberarcú) lények támogatják a virtuális akadályok legyőzésében stb. valójában engedjük, hogy kialakuljon bennük az a fajta felszínesség és "könnyedség" amitől egyre kevesebb mentális és fizikális erőfeszítést hajlandók megtenni emberi-, családi kapcsolataikban.
Figyeljünk oda arra, hogy a reklámokban megjelenő "Mert megérdemled." "Ez neked jár" üzenetek valójában az önzőség csírái és akaratunk ellenére is hatnak döntéseinkre. (ez a reklám célja)

Nagyon jó, hogy az egyes közösségekben fellelhető jó gyakorlatokat összegyűjtjük, de szükség van arra is, hogy deklaráltan szembe menjünk azzal a politika és a média által "zseniálisan" támogatott manipulációval, ami a jelen helyzethez vezetett.
Simon Tibor
2. 2013-11-22 14:29:05
Elolvasva előttem szóló Gábor hozzászólását, az utolsó mondat kapcsán az jutott eszembe, hogy a döglött hal úszik az árral együtt, az élő hal szembe megy vele.
A kérdőív előtt legelöl lévő pontokból egészen jól össze lehetne állítani egy jegyes kurzust is. Valójában a keresztény családi életre való nevelés itt kezdődik, hogy elmondjuk a jegyespárnak, hogy mire is vállalkoznak és ebben a döntésben kell őket segíteni. Bár ezt hallva és látva elképzelhető, hogy a társaság fele kihull még az elején, de legalább nem az anyakönyvi bejegyzéseket szaporítjuk.
Néhány helyen tapasztaltam, hogy kisgyermekes anyukákat kitessékelnek mise alatt a templomból, mert a gyermek megnyilvánul a maga szintjén. 2 éves gyermek nem fog gregorián énekelni, ő a saját szintjén fog megnyilvánulni, amit ha nem engedünk meg valamilyen szinten, templomunk a kripta csendjéhez fog hasonlítani, nem kell neki 10 év.
Vannak azonban plébánosok, aki felismerték a családdal való törődés fontosságát, itt is meg lehet nézni templom híveinek összetételét.
Úgy érzem, ez a zsinat felfrissítette az egyházmegye életét, a pasztorációt, és az Egyház 2000 éves igazságait a mai kor nyelvén és a mai kor eszközeivel tárja a hívek elé.
Dr. Tanczik Balázs
3. 2015-04-22 22:49:05
A Dabas-Gyónról résztvevő kisgyermekes anyukák véleménye:

A katolikus gyerekneveléshez fontos, hogy legyen az egyházközségben családközösség. Ahol kicsi az egyházközség ahhoz, hogy ilyet létrehozzon, érdemes összefogni a szomszédos egyházközség(ek)kel ahhoz, hogy hadd lehessen közösségi egyházélményük.
A családi életre való felkészítés a jegyesoktatáson legtöbbször már késő (bár az is jobb, mint a semmi). Már a fiatalokkal, sőt a gyerekekkel el kell kezdeni. Itt nem a gyerekek szexuális felvilágosításáról van szó. (Ezzel kapcsolatban volt olyan - valóban megfontolandó - vélemény, tapasztalat, hogy arra külön nincs is szükség: ha bizalmi a kapcsolat a gyerek és a szülő között, a gyerek úgyis kérdez. Arra pedig annyit kell válaszolni, amennyi az életkorának megfelelő, és nem többet. A többit a gyerek erőltetésnek venné.) A gyerekek családi életre nevelése sokkal inkább az otthoni család és az egyházközségi családcsoport által történik. Ebben felnőve válik kamasszá, majd fiatallá, jegyessé...stb.

Balázs atya


Hozzászóláshoz be kell jelentkezni.

Weboldalt készítette: Dunaweb szolgáltató kft
Oldal tetejére ugrás